BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV AEG SITT NETTSTED

Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt i de engelske vilkårene.

VELKOMMEN TIL ZANUSSI SITT NETTSTED. LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DETTE NETTSTEDET (”NETTSTEDET”). DETTE NETTSTEDET KAN KUN BRUKES FOR INFORMASJONSFORMÅL. VED Å GI SAMTYKKE TIL OG BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER LASTE NED MATERIALE FRA NETTSTEDET SAMTYKKER DU I Å FØLGE DE VILKÅRENE OG BETINGELSENE (”BRUKSVILKÅR”) SLIK DE FRAMKOMMER I DETTE DOKUMENTET. HVIS DU IKKE ØNSKER Å FØLGE DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE MÅ DU IKKE SAMTYKKE I ELLER BRUKE ELLER LASTE NED MATERIAL FRA DETTE NETTSTEDET.

Trykk her for å lese mer om Service Betingelser og Vilkår. 

Cookies
Zanussi (publ.) bruker “cookie”-teknologi for å forbedre og legge til rette for ditt besøk på Zanussi sitt nettsted. ”Cookie”-filene sendes til din PC og identifiserer deg som unik bruker og lagrer dine personlige preferanser og teknisk informasjon. Vi bruker: a) Permanente ”cookies” (det vil si de blir værende i PC-en din til du sletter dem), og b) Midlertidige "cookies" (det vil si cookies som varer til du lukker nettleseren din).

”Cookies” inneholder ikke eller avslører ingen personlig informasjon i seg selv. Hvis du sender personlig informasjon via Zanussi sitt nettsted kan informasjonen bli linket til de dataene som er lagret i cookie-ene.

Hvis du ikke aksepterer Zanussi (publ.) sin bruk av cookies kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at nettleseren ikke aksepterer cookies (instruksjoner om hvordan du endrer nettleserens cookie-innstillinger finner du i hjelpseksjonen i nettleseren.) Hvis du endrer innstillingene kan det hende at du ikke får tilgang til spesielle deler av Zanussi sitt nettsted.

Lisens
I henhold til de vilkårene og betingelsene som framgår av denne Avtalen gir Zanussi deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset rett til å gå inn på, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du samtykker i ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av Nettstedet på noen måte. Zanussi gir deg tillatelse til å se på og laste ned informasjonen (”Materialet”) på Nettstedet kun for eget, ikke-kommersielt bruk. Denne tillatelsen utgjør ikke en overføring av eiendomsretten til Materialet og kopier av Materialet og er underlagt følgende restriksjoner: På alle kopier av Materialet som du laster ned må du opprettholde alle merknader om copyright og andre merknader om eiendomsrett som finnes på Materialet; 2) du må ikke modifisere Materialet på noen måte eller reprodusere eller vise, framvise eller distribuere eller på annen måte kommunisere det offentlig for noe offentlig eller kommersielt formål; og 3) du må ikke overføre Materialet til noen annen person hvis du ikke gir dem informasjon om, og de samtykker i å akseptere, de forpliktelsene som gjelder i henhold til disse vilkårene og betingelsene for bruk. Du samtykker i å overholde alle ytterligere restriksjoner som vises på Nettstedet slik de måtte bli oppdatert til enhver tid. Dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, er beskyttet av copyright og copyrightlover og bestemmelser i overenskomster som gjelder over hele verden. Du samtykker i å overholde alle verdensomspennende copyrightlover i din bruk av Nettstedet og forhindre all uautorisert kopiering av Materialet. Bortsett fra slik det er uttrykkelig fastslått i dette dokumentet gir ikke

Zanussi noen uttrykkelig eller implisitt rett til deg i henhold til noe lovgivning knyttet til patent, varemerke, copyright eller forretningshemmeligheter.

Brukerkontoer
Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til spesielle begrensede deler av Nettstedet. I slike tilfeller må du gjennomføre registreringsprosessen ved å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon slik det framgår det aktuelle registreringsskjemaet. Du vil også måtte velge et passord. Du er fullstendig ansvarlig for å holde informasjon knyttet til passordet og kontoen din fortrolig. I tillegg er du fullstendig ansvarlig for all aktivitet som foregår innenfor den samme kontoen. Du samtykker i å varsle Zanussi umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk av kontoen din eller noe annet brudd på sikkerheten. Zanussi er ikke ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som resultat av at noen andre bruker ditt passord eller konto.

Brukergaranti
Du erklærer og garanterer at du vil bruke dette Nettstedet i samsvar med denne Avtalen inkludert lovene og bestemmelsene i denne Avtalen og å overholde alle eksisterende og framtidige retningslinjer og regler for Nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet til å: Sende spam eller uoppfordret kommunikasjon; (b) forestille å være Zanussi eller noen annen; (c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe innhold som sendes gjennom Nettstedet; (d) framstille din tilknytning med en person eller enhet feilaktig; (e handle på en måte som påvirker andre brukeres mulighet til å bruke Nettstedet på en negativ måte; (f) delta i aktiviteter som vil bryte gjeldende lov, (g) vise eller sende noe materiale som bryter eller krenker på noen måte rettighetene til andre som er ulovlig, fornærmende, ærekrenkende, vulgær eller på annen måte upassende eller som inneholder annonsering eller oppfordringer med hensyn til produkter eller tjenester; (h) samle inn eller lagre personlig informasjon om brukerne såfremt dette ikke skjer med uttrykkelig tillatelse fra slike brukere, eller (i) ikke samtykke i å trekke slik tillatelse som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder det som er nevnt over kan du ikke bruker Nettstedet; Zanussi vil ikke være juridisk bundet av denne Avtalen og forbeholder seg alle juridiske rettigheter i forhold til slik mangel på overholdelse. Hvis du bryter Vilkårene for bruk er du erstatningsansvarlig og kan komme til å måtte betale kompensasjon for skader som måtte være påført og selskapets tilknyttede parter som følge av dine handlinger.

Endringer
Zanussi forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne enhver del av denne Avtalen helt eller delvis, når som helst. Endringer i denne Avtalen trer i kraft når melding om slik endring er kunngjort på Nettstedet. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter en endring av denne Avtalen er kunngjort vil bli sett på som en aksept av disse endringene. Zanussi kan avslutte, endre, korrigere eventuelle feil eller utelatelser på alle deler av Nettstedet, foreta andre endringer på Nettstedet, materialet og produktene, programmer, tjenester og priser (hvis aktuelt) som er beskrevet på Nettstedet, innstille eller ikke viderefører ethvert aspekt av dette Nettstedet, inkludert tilgjengelighet av enhver funksjon på Nettstedet, når som helst og uten forvarsel. Zanussi kan også pålegge begrensninger på enkelte funksjoner og tjenester eller avgrense din tilgang til deler eller hele Nettstedet uten varsel eller erstatningsansvar. Zanussi kan avslutte tillatelsen, rettigheten og lisensen som er gitt når som helst og ved slikt opphør skal du umiddelbart ødelegge alt Materiale.

Erkjennelse av åndsverkrettigheter Du erkjenner at alle åndsverkrettigheter (inkludert, men ikke avgrenset til, copyright, patenter, know-how konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design (enten de er registrert eller uregistrert) på Nettstedet er Zanussi eller selskapets lisensgiveres eiendom. All goodwill og åndsverkrettigheter som måtte oppstå av slike åndsverkrettigheter som er Zanussi sin eiendom skal tjene til beste for Zanussi.

Deling av personlig informasjon med Zanussi
Når du deler personlig identifiserbar informasjon med oss setter du oss i stand til å tilby deg en rekke fordeler. Når du bruker din personlige konto eller annen registrering vil det gjøre det enklere og mer hensiktsmessig for deg å:
• Registrere dine kjøp slik at du kan motta alle fordelene som ditt kjøp gir deg rett til
• Be om informasjon som er spesifikk for ditt produkt og interesser • Motta personlige meldinger om spesialtilbud og invitasjoner
• Forenkle utsjekking når du kjøper tilbehør og reservedeler fra Electrolux online
• Motta varsling og informasjon om arrangementer og tilbudskampanjer du har registrert deg for

Det vil også gi oss mulighet til å foreta markeds- og statistiske undersøkelser for å hjelpe oss med å utvikle bedre produkter, å forbedre våre nettsteder og å bli bedre kjent med kundene våre. Du kan velge å dele personlig informasjon med oss på en rekke ulike måter online, som å fylle ut et registreringsskjema for å bli medlem i My Pages (Min Side), bestille service eller installasjon, melde deg på konkurranser, delta i et arrangement, registrere et kjøp, kjøpe i nettbutikken eller delta i et tilbudskampanje eller abonnere på et nyhetsbrev. Vær oppmerksom på at den personlig identifiserbare informasjonen vil bli lagret i en sentral Electrolux-database og kan bli overført fra ditt hjemland til andre Electrolux-selskaper rundt om i verden som kan kommunisere med deg om våre produkter eller spesialtilbud. Hvis du ikke ønsker å motta slike tilbud kan du melde fra til oss ved ikke å akseptere slik tillatelse på registreringsskjemaet. Informasjonen kan bli administrert og håndtert av nøye utvalgte deler av Electrolux. Bortsett fra det som står over vil ikke disse opplysningene bli overført til noen tredje part bortsett fra i slike tilfeller du har gitt oss tillatelse til å gjøre det. Hvis du vil at vi skal stanse utsending av personlige tilbud eller informasjon kan du melde fra til oss ved å bruke avbestillingsfunksjonene som finnes i e-posten eller på din kontoside. Hvis du vil at vi skal slette dine personlige opplysninger kan du varsle oss ved å deaktivere kontoen din. Vær oppmerksom på at den personlige identifiserbare informasjonen du oppgir for nettbutikkbestillinger eller forespørsel om tjenester vil bare, såfremt du ikke også oppretter en konto eller abonnerer på tilbudskampanjer, bli brukt for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg.

Informasjon du har oppgitt All personlig identifiserbar informasjon du måtte oppgi til Zanussi via dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lover. . Du bør likevel ikke sende konfidensiell eller privat informasjon til Zanussi via dette Nettstedet. Du samtykker i at all informasjon eller materiale som du eller personer som handler på dine vegne oppgir til Zanussi ikke vil bli betraktet som konfidensiell eller privat. Ved å oppgi slik informasjon eller materiale til Zanussi overdrar og overfører du alle åndsverkrettigheter til slik informasjon og materialer til Zanussi og Zanussi er dermed fri til å bruke, reprodusere, vise, vise offentlig, sende, distribuere, modifisere, overdra og lisensiere slik informasjon og materialer og du samtykker ytterligere at Zanuissi er fri til å bruke alle ideer, konsepter eller know-how som du eller personer som handler på dine vegne oppgir til Zanussi. Du garanterer ytterligere at du ikke vil oppgi noen informasjon eller materialer til Zanussi som er ærekrenkende, truende, obskøn, plagsom eller på annen måte ulovlig i henhold til enhver gjeldende lov, eller som omfatter materiale som tilhører andre. Zanussi forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne all informasjon du måtte oppgi fra Nettstedet.

Sikkerhet
Du kan ikke: Bruke noe utstyr eller programvare som er i stand til å blande deg inn i driften av Nettstedet; eller (b) utføre handlinger som påfører infrastrukturen i Nettstedet en uforholdsmessig stor belastning (som å sende masse-e-poster – ”spamming”), eller (c) blande deg inn i eller foreta deg handlinger i forhold til programvaren for Nettstedet eller funksjonaliteten av det. Dette omfatter å legge inn materiale på Nettstedet som er infisert med virus, Trojanske hester, tidsbomber eller ande elementer som kan skade eller interferere med programmeringsstrukturen til Nettstedet.

Tredje parters nettsteder
Zanussi tar ikke på seg noe ansvar for å overvåke eller gjennomgå Innholdet i Tredjeparts Nettsteder og Zanussi er heller ikke ansvarlig for riktigheten eller påliteligheten i slike tredje parts nettsteder. I tillegg kan Zanussi legge inn linker på dette Nettstedet til Nettsteder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse Nettstedene forlater du dette Nettstedet. Hvis du besøker et linket Nettsted gjør du det på egen risiko og det er ditt ansvar å sette i verk beskyttelsestiltak mot virus og andre destruktive elementer. Zanussi gir ingen garanti eller ansvar med hensyn til linkede Nettsteder eller informasjonen som framkommer på disse eller noen av produktene eller tjenestene som er beskrevet på dem. Lenker innebærer ikke at Zanussi eller dette Nettstedet støtter, godkjenner, er tilknyttet eller assosiert med, eller er juridisk bemyndiget til å bruke noen varemerker, handelsnavn, logo eller copyrightsymbol som vises i eller er tilgjengelige i lenkene, eller at noen av de lenkede Nettstedene har tillatelse til å bruke noen varemerker, handelsnavn, logo eller copyrightsymbol som tilhører Zanussi eller noen av selskapets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

Eksterne lenker til Nettstedet
Alle lenker til Nettstedet må være skriftlig godkjent av Zanussi, bortsett fra slike tilfeller der Zanussi samtykker til lenker der: Lenken er bare en tekstlenke som bare inneholder navnet ”Zanussi” og ikke inneholder noen av Zanussi eller selskapets lisensgiveres egne varemerker; (ii) lenken ”peker” bare til www.electrolux.com og ikke til dypere sider; (iii) lenken, når den aktiveres av brukeren, viser denne siden i fullskjerm i et funksjonelt og navigerbart nettleservindu og ikke i en ”ramme” på det lenkede Nettstedet; og (iv) utseendet, posisjonen og andre sider av lenken ikke verken skaper et falsk uttrykk om at en enhet eller dens aktiviteter eller produkter er knyttet til navnet og varemerket til Zanussi eller selskapets Tilknyttede selskaper. Zanussi forbeholder seg retten til å tilbakekalle denne tillatelsen når som helst etter eget skjønn.

Utelukkelse av inneforståtte garantier
Selv om det er satset mye på å sikre at informasjonen på dette Nettstedet er korrekt påtar ikke Zanussi seg noe ansvar for denne informasjonen. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL. ZANUSSI GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV MATERIALET ELLER PÅLITELIGHETEN KNYTTET TIL NOE RÅD, ERKLÆRING ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES GJENNOM NETTSTEDET. DU ERKJENNER AT ALL TILLIT TIL SLIK MENING, RÅD, UTTALELSE, MEMO ELLER INFORMASJON ER PÅ DIN EGEN RISIKO. ALT INNHOLDET SOM PRESENTERES ER ”SOM FOREVIST” OG ”SLIK DET ER PRESENTERT”. ELECTROLUX FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FRAMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER INNEFORSTÅTT, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR OMSETTELIGHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL, KRENKING AV VAREMERKER ELLER RETTIGHET, ELLER TIL DRIFTEN AV DENNE SIDEN ELLER INNHOLDET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE ELLER FOREGIR IKKE NOE I FORHOLD TIL SIKKERHETEN I DETTE NETTSTEDET. DU ERKJENNER AT ALL INFORMASJON SOM SENDES KAN BLI OPPFANGET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR DETTE NETTSTEDET TILGJENGELIG ELLER ELEKTRONISK INFORMASJON SOM SENDES AV ZANUSSI ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE FRAMSTILLINGER, GARANTIER OG VILKÅR UTELUKKES BORTSETT FRA I DEN UTSTREKNING LOVEN FORBYR SLIK UTELUKKELSE.

Avgrensing av erstatningsansvar
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ZANUSSI ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN SKADER, VERKEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET, KONTRAKT, INNTEKTER, DATA, INFORMASJON ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) SOM MÅTTE VÆRE FØLGE AV, OPPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET ELLER UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SELV OM ZANUSSI HAR VÆRT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I TILLEGG TIL VILKÅRENE SOM FRAMKOMMER I DETTE DOKUMENTET SKAL IKKE ZANUSSI UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE FEIL ELLER UPASSENDE ELEMENTER ELLER UEKTHET KNYTTET TIL NOEN INFORMASJON SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET.

Plikt til å formilde tap
Uten hensyn til avgrensningene i forhold til erstatningsansvar slik de framkommer i dette dokumentet skal du sette i verk alle rimelige tiltak for mildne ditt tap i forhold til noe krav eller sak (enten for uaktsomhet, kontraktsbrudd eller på annen måte) som du måtte ønske å føre mot Zanussi.

Varsling
Alle referanser til ”skriftlig”, ”varsler” og ”varsling” og alle lignende uttrykk skal dekke elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post) forutsatt at partene som er avhengig av kommunikasjonen får rimelig bevis på at kommunikasjonen er sendt og mottatt.

Tidsbegrensning og avgrenset ugyldighet
Alle saksgrunnlag du vil ønske å sette i verk med tanke på din bruk av dette Nettstedet må være igangsatt innen et (1) år etter at kravet eller saksgrunnlaget oppsto. Hvis en domstol av en eller annen årsak finner at en bestemmelse i Avtalen eller en del av den ikke er gyldig skal denne bestemmelsen være gyldig i den utstrekning det lar seg gjøre slik at den bevirker Avtalens hensikt og at den resterende delen av Avtalen skal ha full gyldighet og virkning. Tilgang fra territorier og steder utenfor Norge Zanussi foregir ikke at materialet på dette Nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder utenfor Norge og tilgang til det fra territorier der innholdet er ulovlig er forbudt. Hvis du går inn på Nettstedet fra steder utenfor Norge er du ansvarlig for samsvar med alle lokale lover. Gjeldende lov. Din bruk av dette Nettstedet og disse Vilkårene for bruk skal styres av lovene i kongedømmet Norge uten hensyn lovens bestemmelser om lovkonflikt. Eierskap for Nettstedet er AB Zanussi. Disse betingelser er oversatt til norsk og refererer til vår moder-site www.electrolux.com som er gjeldende.

 
Lukk