Service og support

Service Betingelser og Vilkår

Vår servicereparasjoner består av forberedelse til servicebesøket (f.eks. avtale om tid for service besøk), reparasjon og etterbehandling (f.eks. spørreskjema om forbrukernes tilfredshet med vår servicetjeneste). For forberedelse og etterbehandling vil vi og/eller våre servicepartnere ta kontakt med forbrukeren som har bestilt servicebesøk via post, e-post, faks eller telefon. Personopplysninger mottatt fra kunden i forbindelse med et service besøk vil bli behandlet i tråd med den norske Personopplysningsloven. Etterbehandling er en integrert del av vår servicekontrakter for å sikre at servicen oppfyller alle relevante krav og for å kunne ta ytterligere hjelpetiltak hvis og dersom vi anser dette for å være hensiktsmessig basert på kundenes tilbakemeldinger.

 
Lukk