Service og support

Kjøleskap

Plasser kjøleskapet ditt på et skyggefult sted. Kontroller det regelmessig. Frys maten på en ny måte. Disse tipsene kan påvirke ditt kjøleskaps energiytelse.

Tenk på hvor du plasserer kjøleskapet:
• Du kan oppnå betydelig energisparing ved å plassere kjøleskapet på et kjølig sted – unngå å plassere det ved siden av varmekilder som ovner og radiatorer, eller indirekte sollys. 
• Tenk på å isolere kjøleskapet ditt fra varmekilder i vegger eller gulv.

Tining:
• Hyppig avising holder fordamperenheten fri for tykke islag, slik at det kan brukes mer effektivt. Du vet tiden er inne når islagene har en tykkelse 3-5 mm.

Lukke dørene:
• Erstatt pakningen på kjøleskapets dør hvis du tror at døren ikke kan lukkes ordentlig. 
• Tørk støv av kjøleskapet ditt. Kondensatoren på baksiden og rommet under kjøleskapet bør holdes fritt for støv og restemat fra forrige uke. 
• Forsøk å unngå å holde døren åpen lenge av ganger og å åpne den for ofte. Varmluft som kommer inn i skape fører til at kompressoren skrur seg på unødvendig. 
• Dobbeltsjekk at ingen ting forhindrer kjøleskapet fra å lukke seg ordentlig. 
• Mange Electrolux-produkter er utstyrt med en «åpen dør»-alarm.

Avkjøl først:
• Varm mat skal kjøles ned før det oppbevares i kjøleskap. Damp bidrar til ising i fordamperenheten. På grunn av helsemessige og hygieniske årsaker bør ikke maten stå i romtemperatur for lenge. 
• Tin frossen mat i kjøleskapet. Dette sikrer forsvarlig tining og optimal bruk av kjøleaggregatet. 
• En passelig temperatur er mellom 4 og 5 °C.

Så fryse:
• Mat som skal fryses (når den er kald) skal plasseres i kjøleskapet før det legges i fryseren. 
• Unngå unødvendig ising i kjøleskapet ved å pakke inn matvarer i lufttette pakker før du legger dem i fryseren.
• En passelig temperatur er mellom -18 og -20 °C.

 
Lukk