Service og support

Reklamasjon og reparasjon

Reklamasjon og reparasjon

Service
Se først i avsnittet I brukermanualen som omhandler funksjonsfeil og årsaker for å konstatere om det er en teknisk feil med produktet. Husk alltid å oppgi produktnummer, modellbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på undersiden av produktet. Ta vare på kvitteringen, den gjelder som dokumentasjon på kjøpsdato. Notér følgende nummer før bestilling av service:
Modell, Serienummer, Produktnummer, Kjøpsdato
Ved behov for service på ditt produkt, kan du ringe 815 30 222 eller bestille på web - trykk her.


Reservedeler
Kan bestilles på: Telefon: 22725830, Fax: 22725880, Internett  post@e-servicenorge.no

Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.

All service / reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep / reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.


Lær mer om våre rådgiving og reparasjon av elektriske husholdningsapparater pdf

 
Lukk