Hvordan skifte hengsel (2)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

HVORDAN SKIFTE DØRHINGLET

1) Skyv døren sammen på begge sider2) Trekk ut døren3) Skru ut de to skruene som fester dørhengslet4) Trekk ut hengslet og bytt det ut med et nytt