Slik installerer du skyvedørens kjøleinnretning

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


installasjonsvideoer forklarer hvordan du monterer hengslene og døren

Slik installerer du kjøleskap + TOP-fryseskuedør - Søyleinstallasjon

Slik installerer du kjøleskap skyvedør - Kolonneinstallasjon