Hvordan skifte pakning (1)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan skifte hengsler

VERKTØY:

6 × 300 kryssskruetrekker


Trinn 1

Legg glassdøren forsiktig på myk beskyttelse

Steg 2

Trekk pakningen ut fra 4 hjørner.

Installer en ny.

Installere pakning
Trinn 3

Start installasjonen fra hjørnet


Trinn 4

Forsikre deg om at pakningsfoten er trykket helt inn i pakningssetet.


Forsikre deg om at pakningen er godt justert med pakningssetet.

Trinn 5

Fest døren på nytt med skap, sørg for at pakningen er godt festet til døren