Hvordan skifte pakning (2)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

HVORDAN SKIFTE DU PAKKEN

1) Skyv døren sammen på begge sider


2) Trekk ut døren og bytt den ut med en ny3) Trekk pakningen fra det ene hjørnet, og trekk den deretter forsiktig ut fra hver side

Advarsel for installasjon! Pakningen har en monteringsretning:

Figur til venstre: Trykk på alle sidene av pakningen for å finne siden uten magnet (du vil føle siden uten magnet mykere enn de andre).

Figur til høyre : Siden uten magnet må installeres på siden av døren med de to lengste hjørnene (hjørnet sirklet i rødt)