Pakningsskifte - vinkjølere

Senest oppdatert 29.09.2023 11.17

Før enhver vedlikeholdsoperasjon må du deaktivere apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater, for tunge apparater er det nødvendig med to personer for å flytte det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke utføres riktig

Bytt pakning

1.Fjern pakningen

Åpne døren. Trekk forsiktig ut pakningen i øverste hjørne, etter gå over til undersiden!

2. Sett tilbake pakningen

Ta ut glassdøren (2x Torx20 skrue)!

Legg ned døren på et mykt materiale (for eksempel en EPS), forsiden ned og plasser pakningsankeret i dørsporet. Skyv forsiktig inn resten av pakningen. Fest døren igjen


Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem, finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.