Dørhåndtak multidør (7KL)

Senest oppdatert 13.04.2021 09.59

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsoperasjoner.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Utskifting av dørhåndtak