Dørhyllebytte (V)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


DØRREYNDRING

Trekk hyllen forsiktig opp med begge hender, uten å bøye eller vri på hyllen.

Når hyllen er fri for monteringsdetaljer på høyre og venstre side, kan du ta hyllen ut ved å trekke til deg selv.