Installere og skifte ut CleanAir+-filteret

Senest oppdatert 11.07.2023 09.40

CleanAir+ Filteret er et aktivt kullfilter som absorberer ubehagelig lukt og lar deg bevare den beste smaken og aromaen for alle matvarer uten risiko for at lukten skal smitte over på andre matvarer.

Håndter luftfilteret forsiktig for å unngå å skrape opp overflaten. 

Ved levering ligger luftfilteret i en plastpose slik at ytelsen bevares.

Monter luftfilteret før du bruker hvitevaren.

1. Pakk ut luftfilteret fra plastposen.

2. Åpne plastkammeret og plasser den plisserte overflaten på risten, og monter filteret inne i det merkede området på ristoverflaten.

3. Hold filteret nede mens du lukker plastkammeret til du hører et klikk.

4. Fjern den øverste glasshyllen fra kjøleskaprommet. Skyv plastkammeret med luftfilteret inn på venstre side av glasshyllen.

5. Sett glasshyllen tilbake i kjøleskaprommet. Pass på at du ikke treffer filteret når du setter inn glasshyllen.

Å erstatte luftfilteret:

1. Åpne plastkammeret.

2. Trekk ut det brukte luftfilteret. 

3. Pakk ut det nye luftfilteret fra plastposen og sett det inn i skuffen. 

4. Lukk plastkammeret.

5. Etter at filteret er byttet ut, trykker du på Filter Reset-alarmknappen på kontrollpanelet for å slå av varselet.

For best mulig ytelse, plasser plastkammeret på riktig sted (til venstre for glasshyllen) og skift ut luftfilteret hver 6. måned. 

For mer informasjon se "Indikator for skifte av luftfilter".

Luftfilteret er en forbruksvare og dekkes derfor ikke av garantien. Du kan kjøpe nye luftfiltre hos din lokale forhandler.

Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem, finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.