Utskifting av GreenZone-skuff

Senest oppdatert 10.07.2023 13.08

Før enhver vedlikeholdsoperasjon må du deaktivere apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater, for tunge apparater er det nødvendig med to personer for å flytte det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke utføres riktig

GreenZone-skuff

Det er en uttrekkbar skuff i den nederste delen av kjøleskapseksjonen. 

Glasshyllen i GreenZone er utstyrt med en anordning som regulerer forseglingen og kan brukes til å håndtere fuktigheten inne i skuffen.

Fjerning av GreenZone-skuffen

Det anbefales å tømme skuffen før du tar den ut av kjøleskapet.

For å fjerne skuffen:

1. Trekk ut skuffen fra kjøleskapet.

2. Løft opp fronten på skuffen.

3. Trekk skuffen ut mens du løfter den opp.

Slik tar du av glassdekselet til GreenZone skuffen:

1. Lås opp lateralt grep fra begge sider samtidig.

2. Trekk glasshyllestøtten mot deg.


Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem, finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.