Fjerning og montering av hyller - vinkjølere

Senest oppdatert 27.09.2023 11.29

Før enhver vedlikeholdsoperasjon må du deaktivere apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater, for tunge apparater er det nødvendig med to personer for å flytte det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke utføres riktig

Fjerning og montering av hyller - vinkjølere

Fjerning av hyller

Den nederste delen av hyllen er utstyrt med et par føringer i midten og et par kroker bak.

Slik fjerner du hyllen:

1. Åpne apparatdøren helt.

2. Hekt av en av hyllens bakre kroker.

For å løsne hyllen er det nok å hekte av bare en bakre krok

3. Løft hyllen litt og trekk den ut av apparatet

Montering av hyller

Slik setter du hyllen tilbake i utgangsposisjonen:

1. Skyv skinnene på begge sider inn i apparatet til de stopper.

2. Sett inn hyllen diagonalt i forhold til apparatet.

3. Plasser føringene på skinnene.

4. Trykk hyllen godt ned for å låse begge krokene på skinnene.

5. Trekk hyllen ut flere ganger og skyv den tilbake inn i apparatet, og trykk den deretter godt ned igjen for å sjekke om den er riktig hektet på skinnene.

6. Skyv hyllen tilbake i apparatet.

FORSIKTIGHET! Før du plasserer vinflasker i hyllene, sørg for at de er riktig hektet.

Bruk trehyllene kun til å oppbevare flasker

Fjerne og installere hyller (60 cm apparat)

Fjerning av hyller

Slik fjerner du hyllen:

1. Åpne vinskapsdøren helt.

2. Trekk hyllen ut.

3. Ta tak i hyllen i midten, løft den litt opp og ta den ut av vinskapet.

Montering av hyller

Slik setter du hyllen tilbake i utgangsposisjonen:

1. Trekk hyllens skinner helt ut.

2. Plasser hyllens bakre fester på skinnene, slik at de går i inngrep på begge sider.

3. Juster førerne i fronten.

4. Trykk baksiden av hyllen godt ned for å sjekke om den er plassert og festet riktig på skinnene, og skyv den tilbake inn i apparatet.

FORSIKTIGHET!

Før du plasserer vinflasker på hyllene, sørg for at de er ordentlig festet på skinnene.

Se etter mulig feil hylleplassering:


Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem, finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.