Hvordan skifte hyllen (3)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.48

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


FLYTTEHYLLER

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en serie løpere slik at hyllene kan plasseres etter ønske.

For å sikre riktig luftsirkulasjon, ikke flytt glasshyllen over grønnsaksskuffen