Hvordan demontere og montere Comfort Lift kurven

Senest oppdatert 24.02.2021 13.40

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


1. Demontering av kurv

For å demontere kurven er det nødvendig å ha den i nedre posisjon, ellers låser løftemekanismen kurven, og det er ikke mulig å demontere den.1- Trykk på trykknappen for å fjerne plastlåsen (frontstopperen)     

2 - Trykk på låsen med trykknappen.

3 - Gjør denne operasjonen på venstre og høyre sideskinne     


4 - Trekk kurven så langt ut som mulig uten å gripe inn i den roterende løftebevegelsen. Deretter trekker du snapknappen 1 cm mot midten av oppvaskmaskinen, og samtidig trekker kurven ut minst 1 cm.

5 - Skyv skinnene på begge sider mot det indre av oppvaskmaskinen mens du holder kurven


2.      Kurvmontering

Med løftemekanismen i nedre stilling

For å montere kurven er det nødvendig at den er i nedre posisjon, ellers kolliderer løftemekanismen med kurven, og det er ikke mulig å montere den.


1- Sett kurven på skinnene ved å skyve skinnene ut og skyve kurven inn

2 - Forsikre deg om at kurven er festet på løftemekanismen

3 - Monter plastlåsedelen

4 - Gjør denne operasjonen på venstre og høyre sideskinne