Hvordan demontere og montere midtkurven og bestikkbrettet (Comfort-skinner)

Senest oppdatert 24.02.2021 13.40

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Bestikkbrett og midtkurv demontering og montering

Fremgangsmåten er lik for begge kurver og er ferdig med kurvene helt ute

Detalj av snap å trykke og bevegelse på trinn 2

1 -   Fjern skruene som fester kurven til skinnene

2 -   Trykk på trykknappen og skyv kurven mens du holder skinnen.

3 -   Mens du holder kurven, flytt en skinne om gangen bortsett fra kurven

Denne bevegelsen skal være liten nok til å frigjøre kurven fra skinnene


Å montere kurvene gjør den omvendte prosessen og sekvensen