Hvordan demontere og montere oppvaskmaskinens perimetral pakning

Senest oppdatert 24.02.2021 13.40

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere oppvaskmaskinens perimetral pakning

1. Trekk forseglingen forsiktig ved bunnkanten for å ta den ut av stikkontakten og fortsette til hele pakningen er tatt ut.

 

2. Begynn å sette inn den nye pakningen ved bunnkanter (venstre og høyre side). Forsikre deg om at den er presset inni kontakten.

Word-importbilde

3. Fortsett å sette inn pakningen på både venstre og høyre side til du når de øverste hjørnene (venstre og høyre).

Word-importbilde

4. Bruk tommelen til å sette pakningen i hjørnene.

 Word-importbilde

5. ADVARSEL! Forsikre deg om at pakningen er riktig satt inn i hjørnene (se bilder nedenfor):

Pakningen er riktig satt inn

Pakning IKKE satt inn

Pakning IKKE satt inn

6. Fortsett å sette inn pakningen på den øvre delen av holderen fra venstre og høyre side og slutter i midten.

Word-importbilde

Word-importbilde