Hvordan demontere og montere dørhengslet (3)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Slik demonterer og monterer du dørhengsel

1. Deksel

Word-importbilde

Løft opp håndtaket for å heve dekselet.

Fjern de to hengselpinnene mot innsiden. (nedenfor kan du se to forskjellige versjoner)

Løft dekselet og fjern det. (nedenfor kan du se to forskjellige versjoner)

Gjenta disse trinnene i omvendt rekkefølge når du monterer den igjen.

Word-importbilde

Før du griper inn på utstyret, legg beskyttelsen over trommelen for å forhindre at små deler faller ned i karet.

2. Kontrollpanel

Word-importbilde

Sett inn en skrutrekker i sidespaltene som vist på figuren, først på den ene siden og deretter på den andre, og pass alltid på å sette inn en beskyttelse mellom kabinettet og skrutrekkeren for å unngå riper i lakken.

Spak nedover for å utvide kontrollpanelet litt og løsne klipsene som fester det på plass.

Word-importbilde

Løft den fremre delen av kontrollpanelet litt.

Flytt den mot ryggen.

2.1 Montering

Før skinnehullene (1) på kontrollpanelet inn i skinnene (2) på sidene av vaskemaskinen.


Word-importbilde

Roter den fremover.

Trykk kontrollpanelet fremover til det er helt tilkoblet.

Åpne den øvre skjærringen.

Koble belgpakningen fra oversiden


3. Bælgtetning

Word-importbilde

Fjern venstre og høyre sidepanel (se relevant kapittel).

Fjern ledningene fra de forskjellige støttene (angitt med pilene).

Word-importbilde

Åpne klemmen ved hjelp av en skrutrekker, og pass på å ikke perforere belgpakningen eller bryte låsringen.

Fjern belgen og pass på å ikke ødelegge de to basene.

Word-importbilde

Ved montering.

Smør hele innløpssetet som belgpakningen skal settes inn i.

Word-importbilde

Smør setet som skal settes inn i innløpet.

(Den nederste delen er ikke indikert av pilene fordi den er skjult.)

Etter å ha smurt de to setene, innløpssetet og belgforseglingssetet.

Word-importbilde

Finn plasseringen til referansesymbolet på kanten av innløpet.

(illustrativt bilde, kan avvike fra din vaskemaskinmodell)

Word-importbilde

Plasseringen til referansesymbolet på belgpakningen.

Word-importbilde

Sett tetningen mellom innløpet og det sveisede karet.

Word-importbilde

Plasser de to referansene slik at de samsvarer.

Word-importbilde

Og sett belgpakningen inn i setet på innløpet.

Word-importbilde

Smør den delen av låsringen som skal settes inn i belgpakningen
setet, for å feste det tett til det sveisede karet.

Word-importbilde

Smør setet for belgforseglingen som er angitt med pilen.

Word-importbilde

Sett låsringen mellom belgpakningen og innløpet.

(illustrativt bilde, kan avvike fra din vaskemaskinmodell)

Kontroller at belgen er satt inn nøyaktig og at referansehakene er riktig plassert.

Fra begge sider.

Kontroller at låsringen er satt perfekt inn i setet rundt hele omkretsen.

Bli med i de to endene av låsringen.

Word-importbilde

Stram med en pipenøkkel (vær forsiktig så du ikke bryter ringen).

Gjenta operasjonene som er utført med denne låsringen med låsringen som fester belgpakningen til innløpet.


4. Sidepaneler

Word-importbilde

Ved å fjerne sidepanelene får du tilgang til alle forskjellige deler av vaskemaskinen.

Løsne skruene som fester høyre eller venstre sidepanel (apparatet sett forfra) på bakpanelet.

Word-importbilde

Flytt den mot baksiden av vaskemaskinen

Word-importbilde

slik at den kan fjernes fra de øvre føringene, markert med pilene på tegningen.

5. Elektronisk trykkbryter

Word-importbilde


Word-importbilde


Fjern kontrollpanelet (se relevant avsnitt).

Skyv av kontakten.

Trykk på tappene som fester den til kabinettet og fjern den.

Word-importbilde

Trekk ut det lille røret som forbinder det med trykkammeret.

Gjenta disse trinnene i omvendt rekkefølge når du monterer den igjen.

Word-importbilde

Når du bytter ut noe, se koden som vises i listen over reservedeler som gjelder apparatet som skal repareres.

Word-importbilde

Fjern ledningene til dørlåsen fra kabelforskruene som indikert av pilene.

Word-importbilde

Åpne låseringen som fester belgpakningen til innløpet og fjern den fra setet.

Løsne de to skruene som fester inntaket til bakpanelet og på frontpanelet.

Venstre side

Word-importbilde

Løsne de to skruene som fester inntaket til bakpanelet og på frontpanelet.

Høyre side

Word-importbilde

Fjern kontaktene

Utvid / knekk klemmene som blokkerer rørene som fører til vanndispenseren.

Trekk av rørene

Skyv de to holderne (1) mot innsiden av apparatet og vri magnetventilen (2) mot klokken samtidig.

Word-importbilde

Ta den ut av setet

Word-importbilde

For å gjøre det lettere å operere på inntaket, plasser en støtte under motoren.

Word-importbilde

Skyv inntaket fremover for å trekke ut magnetventilstøtten fra bakpanelet, og løft det litt opp.

(illustrativt bilde, kan avvike fra din vaskemaskinmodell)

Word-importbilde

Fjern inntaket fra frontpanelet.

Word-importbilde

Hekt av høyre og venstre frontfjær fra inntaket.

Fjern ledningskontakten fra dørforsinkelsessystemet.

Word-importbilde

Inntak med magnetventiler

Gjenta disse trinnene i omvendt rekkefølge når du monterer den igjen

5. Vanndispenser

Word-importbilde

Løft lokket.

Fjern vaskemiddeldispenseren.

Fjern kontrollpanelet (se relevant avsnitt)

Word-importbilde

Utvid / knekk klemmene som blokkerer rørene som fører til vanndispenseren.

Trekk av rørene

Bruk leirer med samme egenskaper når du monterer det på nytt.

Med en Ø på 20,5 mm

Word-importbilde

Hekt av tappene som fester den til inntaket