Hvordan demontere og montere dørhengslet (sveiset)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere dørhengslet (sveiset)

For å skifte ut dørhinnen, løsner du skruene som fester døren til skapet.

Bemerke:

Denne døren er en sveiset versjon, og hengslet kan ikke tas ut. Derfor, for å skifte hengslet, bytt ut hele døren inkludert hengslet.