Hvordan skifte dørlokk

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan skifte dørlokk


1 Løft opp håndtaket for å heve dekselet.

Word-importbilde

2. Fjern de to hengselpinnene mot innsiden.

Word-importbilde

3. Løft dekselet og fjern det.

Word-importbilde

Gjenta disse trinnene i omvendt rekkefølge når du monterer den igjen.