Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås (1)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Dørsikkerhetslås

Word-importbilde

Fjern jernringen som fester belgpakningen til enheten.

Fjern den aktuelle delen av belgpakningen fra enheten.

Word-importbilde

Løsne de to skruene som fester dørens sikkerhetslås til frontpanelet.

Word-importbilde

Ta enheten og flytt den til venstre.

Word-importbilde

Snu den mot innsiden (høyre side av flensen).

Word-importbilde

Trekk den ut mot høyre og fjern den.

Word-importbilde

Trekk ut dørens sikkerhetslås.

Vær forsiktig i den nedre delen av enheten da det er en liten stang.

Ikke trekk den ut for mye, ellers kommer den lille stangen ut av setet i filterhuset, som beskrevet nedenfor.

Word-importbilde

Fjern den lille stangen fra tappen (etter fjerning forblir den i loddrett posisjon).

Word-importbilde

Trekk ut ledningsbeskyttelsen fra dørens sikkerhetslås.

Koble fra kontakten.

For å sette sammen dørens sikkerhetslås, gjenta de samme oppgavene i omvendt rekkefølge.

Word-importbilde

Forsikre deg om at den lille stangen er riktig plassert i forhold til dørens sikkerhetslås (se bildet øverst på siden).

Den lille stangen må plasseres riktig i setet som angitt av pilen.

Word-importbilde


Før du strammer til skruene for å sikre dørens sikkerhetslås til frontpanelet, må du forsikre deg om at flensen er riktig plassert på utsiden som indikert av pilene.


Trekk til skruene med et dreiemoment på 2,5 Nm.

For å montere dørens sikkerhetslås, gjenta de samme oppgavene i omvendt rekkefølge.