Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås (2)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


DØRSIKKERHETSENHET (MED INKORPORERT FLENS)

Fjern plastringen som fester belgpakningen til skapet.

Fjern belgforseglingen fra skapet.

Løsne de to skruene som fester dørens sikkerhetslås til frontpanelet.

Ta enheten og flytt den til venstre.

Snu den mot innsiden (høyre side av flensen).

Trekk den ut mot høyre og fjern den.


Trekk ut ledningsbeskyttelsen fra døren.

Koble fra kontakten

For å montere dørens sikkerhetsanordning, gjenta de samme handlingene i revers.

Før du strammer til skruene for å feste dørbeskyttelsesanordningen til frontpanelet, må du forsikre deg om at flensen er riktig plassert på utsiden som indikert av pilene.

Trekk til skruene med et dreiemoment på 2,5 Nm.