Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås (5)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Hvordan demontere og montere dørens sikkerhetslås

Word-importbilde

Trekk kanten av belgen

Word-importbilde

Fjern jernringen som fester belgpakningen til skapet.

Word-importbilde

Fjern den aktuelle delen av belgpakningen fra enheten.

Løsne de to skruene som fester dørens sikkerhetslås til frontpanelet.

Word-importbilde

Klipp klemmen (rød pil).

Fjern kontakten (blå pil).

Gjenopprett de opprinnelige forholdene når du monterer den på nytt.