Hvordan demontere og montere belgpakningen (1)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Hvordan bytte ut belgningsforseglingen

1. Benkeplate

Word-importbilde


Fjern skruene som fester den til bakpanelet.


Word-importbilde

Trekk den ut fra baksiden.

2. Dørsikkerhetslås

Word-importbilde


Fjern jernringen som fester belgpakningen til enheten.


Fjern den aktuelle delen av belgpakningen fra enheten.

Word-importbilde

Pass på at du ikke skraper i skapet.

Skyv tappen øverst innover og flytt samtidig dørbeskyttelsen mot venstre.

Word-importbilde

Holder toppen stille.

Skyv tappen nederst innover og flytt samtidig dørbeskyttelsesanordningen mot venstre.

Word-importbilde

Snu den mot innsiden (høyre side av flensen).

Word-importbilde

Trekk den ut og fjern den.

Word-importbilde

Fjern det.

Word-importbilde

Trekk litt av ledningene ut av beskyttelsen og ta ut kontakten.

Word-importbilde

Løsne kroken, fjern ledningene og flytt den.

Word-importbilde

Sett en skrutrekker med flat spiss inn i sporet nær kroken.

Vipp den i pilens retning for å frigjøre den fra låsen, mens
samtidig skyve mikrobryteren med tommelen i pilens retning.

Word-importbilde

Etter å ha sluppet den fra låsen som sikret den til beskyttelsen.

Beveg den i retningen som vises med den stiplede pilen og vri den i rekkefølge
for å fjerne den.

Word-importbilde

Sikkerhetsinnretning.

Word-importbilde

For å montere dørens sikkerhetslås, gjenta de samme oppgavene i
omvendt rekkefølge.

Når du har satt døren inn i setet, må du forsikre deg om at flensen er riktig plassert på utsiden som vist med pilene.

3. Frontpanel

Fjern benkeplaten (se relevant avsnitt).

Fjern jernringen, fjern dørbelegget tetningen fra frontpanelet.

Word-importbilde


Løsne dørens sikkerhetsanordning (se relevant avsnitt).


Vipp vaskemaskinen mot baksiden.

Løsne de tre skruene som fester frontpanelet nederst.

Løft den nedre delen litt uten å fjerne den helt.

Word-importbilde

Ta ut vaskemiddelskuffen mens du samtidig trykker på sidene for å trekke den ut (ellers trekk skarpt).

Word-importbilde

Fjern de to skruene som fester skuffen til kontrollpanelet.

Løsne skruene som fester dispenseren til tverrstykket.

Word-importbilde


Løsne skruene som fester frontpanelet til tverrstykket.


Fjern de fire skruene som fester tverrstykket til bakskapet.

Word-importbilde


Fjern klemmen som fester ledningene.


Fjern ledningskontakten som kobler skjermkortet.

Fjern tverrstykket.

Word-importbildeWord-importbilde

For å fjerne frontpanelet, løft det først opp
og trekk den deretter ut av støttene.

Vær forsiktig så du ikke vrir skruesetene, fordi montering vil være vanskelig hvis
de er vridd.

4. Fra frontpanelet får du tilgang til belgforseglingNår dørbelgforseglingen er fjernet fra setet i skapet. Fjern lommen fra skuffeseksjonen.


Word-importbilde

Trekk ut skuffen fra innløpslommen for vaskemiddel for belgen.

Word-importbilde


Ved montering:


Hvis klemmen ble fjernet, plasser den på plass igjen (vist med pilen)
i innløpslommen for vaskemiddel.

Word-importbilde

Smør utsiden av skuffen.

Smør innsiden av den innvendige lommen til vaskemiddel.

Sett den delen av skuffen som er angitt av pilen forsiktig inn i vaskemiddelinnløpslommen på belgpakningen.

Fjern snapringen som fester tetningen til karet.


Word-importbilde


Ta forseglingen ut av det sveisede karet.


(Vær forsiktig da tetningen holdes på plass av en klikkerring.)

Ved montering av tetningen.

Bruk flytende såpe til å smøre delen der karet er satt inn (angitt
ved den røde sirkelen).

Forsikre deg om at referansene er justert.

Sett på plass klemringen mellom lukketetningen og karet.

Sett jernringen på plass igjen mellom døren og tetningen.