Hvordan demontere og montere belgpakningen (2)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Hvordan bytte ut belgningsforseglingen

1. Benkeplate

Word-importbilde

Fjern skruene som fester den til bakpanelet.

Word-importbilde

Trekk den ut fra baksiden.

Dørsikringsanordning (med innbygget flens)

Word-importbilde


Fjern plastringen som fester belgpakningen til kabinettet.


Løsne belgforseglingen fra skapet.

Word-importbilde

Løsne de to skruene som fester dørens sikkerhetslås til frontpanelet.

Word-importbilde

Ta enheten og flytt den til venstre.

Word-importbilde

Vri den mot innsiden (høyre side av flensen).

Word-importbilde

Trekk den ut mot høyre og fjern den.

Trekk ut ledningsbeskyttelsen fra døren.

Koble fra kontakten.


For å montere dørens sikkerhetsanordning, gjenta de samme handlingene i omvendt retning.

Word-importbilde


Før du strammer til skruene for å feste dørbeskyttelsesanordningen til frontpanelet, må du forsikre deg om at flensen er riktig plassert på utsiden som indikert av pilene.

Trekk til skruene med et dreiemoment på 2,5 Nm.

Kontrollpanel  

Word-importbilde

Fjern benkeplaten (se relevant avsnitt).

Word-importbilde

Trekk vaskemiddelskuffen ut og trykk samtidig på høyre side indikert med pilen.

Word-importbilde

Fjern skruen som fester kontrollpanelet til transportøren.

Word-importbilde

Trekk om nødvendig klemmen ut.

Word-importbilde

Fjern de fire skruene som fester tverrstangen til sidene av skapet.

Fjern de to skruene som fester vaskemiddelskuffen til tverrstangen.

Word-importbilde

Løsne ankertappen som fester vaskemiddelskuffen til tverrstykket.

Word-importbilde

Løft begge sider av kontrollpanelet for å trekke ut krokene som fester det til frontpanelet.

Word-importbilde

Fjern kontrollpanelet og plasser det som vist på figuren, og sørg for å innføre beskyttelse for å forhindre riper.

Frontpanel

Fjern benkeplaten (se relevant avsnitt).

Fjern kontrollpanelet (se relevant avsnitt).

Fjern plastringen, fjern dørbelgpakningen fra frontpanelet.

Løsne skruene som fester dørens sikkerhetslås (se tilhørende avsnitt).

Word-importbilde

Vipp vaskemaskinen (mot baksiden).

Løsne de tre skruene som fester frontpanelet til basen (angitt med pilene).

Word-importbilde

Løsne de to skruene som fester frontpanelet til sidene (angitt med pilene).

Word-importbilde

Fjern frontpanelet.

Når du monterer frontpanelet, må du først stramme til de to øvre skruene og deretter de tre nedre skruene.

Fra frontpanelet får du tilgang

BelgforseglingNår dørbelgforseglingen er fjernet fra setet i skapet. Fjern lommen fra skuffeseksjonen.

Word-importbilde

Trekk ut skuffen fra innløpslommen til vaskemiddel for belgforsegling (åpne klemmen om nødvendig, ellers la den være lukket).

Word-importbilde

For montering på nytt.

Under innsetting av skufferommet i belgen på belgforseglingen:

Plasser klemmen på plass i lommen på koeffisjonsbelgen (lukk den hvis den er åpen).

Smør innsiden av lommen.

Word-importbilde


Smør også utsiden av skuffeseksjonen, som skal settes inn i lommen.


Sett den delen av skuffen som er angitt av pilen forsiktig inn i lommen på belgpakningen.

Word-importbilde

Kontroller at dispenseren er perfekt på plass for å unngå vannlekkasjer.

Fjern snapringen som fester tetningen til karet.
Word-importbilde


Ta forseglingen ut av det sveisede karet.


(vær forsiktig da tetningen holdes på plass av en snapring)

Ved montering av tetningen

bruk flytende såpe til å smøre delen der karet er satt inn (indikert med den røde sirkelen).

Forsikre deg om at referansene er justert.

Sett på plass klemringen mellom lukketetningen og karet.

Sett plastringen på plass igjen mellom dørbelegget og skapet.