Hvordan demontere og montere belgpakningen (4)

Senest oppdatert 10.03.2021 08.26
  • Alt arbeidet som skal utføres inne i apparatet krever spesifikke ferdigheter og kunnskaper og kan bare utføres av kvalifiserte og autoriserte serviceteknikere
  • Denne plattformen er ikke utstyrt med en PÅ / AV-bryter.
  • Før du får tilgang til interne komponenter, må du ta støpselet ut av kontakten for å koble fra strømforsyningen.
  • Noen av komponentene i den mekaniske delen kan forårsake skader, så bruk passende beskyttelse og vær forsiktig.
  • Tøm alltid apparatet for alt vannet før du legger det på siden.
  • Hvis apparatet må plasseres på siden av vedlikehold eller av en annen grunn, må du legge det på venstre side for å unngå fare for at gjenværende vann faller på hovedkortet.
  • Plasser aldri apparatet på høyre side (elektronisk styringssystemside): noe av vannet i vaskemiddeldispenseren kan lekke på de elektriske / elektroniske komponentene og føre til at de brenner


Hvordan bytte ut belgningsforseglingen