Hvordan demontere og montere tetning på dørlokket

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid .

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Slik demonterer og monterer du lokket på dørlokket:

  1. Fjern den fra huset ved å trekke den fra den ene kanten.
  2. Monter den ved å knipse den på plass, fra samme punkt som den ble fjernet.
  3. Tetningen leveres i riktig lengde (ikke kutt den).

Word-importbilde

Instruksjonsvideo