Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen (FL) (2)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen

1. Fjern skuffen. Skyv skuffekanten på stedet med pilen (PUSH) for å enkelt fjerne skuffen.

Word-importbilde

Word-importbilde

2. Plasser skuffen opp ned.

Word-importbilde

3. For å fjerne skuffen fra håndtaket, plasser en flatt skrutrekker i området der klemmen er plassert.

4. Trykk forsiktig på klemmen med en skrutrekker 1 og skyv den 2 slik at du kan trekke dørhåndtaket ut. Vær forsiktig så du ikke bryter klemmen.

Instruksjonsvideo