Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen (FL) (AutoDose)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen:

Åpne vaskemiddelskuffen. Haken (angitt med “PUSH” -navnet) vil være synlig på venstre side.

Trykk på låsen (“PUSH”) som vist på bildet og trekk vaskemiddelskuffen ut.

Fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skyv håndtaket som vist på bildet

Bilde som viser håndtaket skilt fra vaskemiddelskuffen.

Bytt vaskemiddelskuffen.


Under monteringen, plasser føringen "A" på vaskemiddelskuffen mellom skinnene på håndtaket og veggen på håndtaket "B".

Skyv håndtaket som vist på bildet til den røde knappen går tilbake til låst posisjon.