Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen (FL) (WaterSoftener)

Senest oppdatert 23.02.2021 06.47

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig

Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen

BEMERKE:

Bildene nedenfor er kun illustrative, de kan avvike fra modellen din for vaskemaskin / vaskemaskin.

Åpne vaskemiddelskuffen. Haken (angitt med “PUSH” -navnet) vil være synlig på venstre side.

Trykk på låsen (“PUSH”) som vist på bildet og trekk vaskemiddelskuffen ut.

Snu skuffen opp ned.

Fjern håndtaket ved å trykke på de tre låsene og ta av håndtaket som vist på bildet.


Bilde som viser håndtaket skilt fra vaskemiddelskuffen.

Bytt vaskemiddelskuffen.

Skyv krokene på håndtaket inn i sporene på skuffen som vist på bildet.

Drei håndtaket til de nedre sperrene låses på plass.

Forsikre deg om at de tre låsene er riktig låst.