Slik demonterer og monterer du vaskemiddelskuffen (FL Compact) (video)

Senest oppdatert 08.02.2023 07.21

Deaktiver apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholdsarbeid.

Vær alltid forsiktig når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendig at to personer flytter det.

Bruk alltid vernehansker og medfølgende fottøy.

Vær oppmerksom på at selvreparasjon eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser hvis det ikke gjøres riktig


Hvordan demontere og montere vaskemiddelskuffen

1. Trekk vaskemiddelskuffen godt mot deg til den løsnes av låseelementet.

Word-importbilde

Word-importbilde

2. Plasser skuffen opp ned. Klemmen på motsatt side (oversiden), som angitt av pilen, skal løsnes.

3. Trykk på klemmen som vist nedenfor, ved hjelp av en flat skrutrekker.

Bildet nedenfor viser klemmen i frigjort posisjon.

Word-importbilde

4. Løsne fangene på undersiden

Bildet nedenfor viser vaskemiddelskuffen atskilt fra vaskemiddelhåndtaket

Word-importbilde

Instruksjonsvideo


Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.