Tørkesyklusen er for lang

Senest oppdatert 23.10.2019 11.56

Problem

  • Tørketiden tar lengre tid enn spesifisert i brukerhåndboken
  • Tørketiden vist i displayet tilsvarer ikke faktisk tørketid
  • Etter utløpt tørketid, som er oppgitt i brukerhåndboken, er vasketøyet fortsatt vått.

Gjelder

  • Tørketrommel med varmepumpe

Løsning

1. Sentrifuger tøyet godt før det tørkes.

2. Ikke overskrid den maksimale tøymengden.

Merk: Indikasjonen for tøymengde refererer seg alltid til vekten av det tørre vasketøyet.

3. Velg korrekt tørkeprogram.

Påse at tekstiltypen og symbolene på tøyets vaskeanvisninger overensstemmer med tørkeprogrammet.

Du finner hjelp i programoversikten i brukerhåndboken.

4. Påse at romtemperaturen er høyere enn +5 °C og lavere enn +35 °C.

Optimal romtemperatur for å oppnå best tørking er mellom 19 og 24 °C.

5. Rengjør alle filtrene og varmeveksleren regelmessig og nøye som beskrevet i brukerhåndboken.


Hjalp denne artikkelen deg?