Tørketrommelen viser feilkoden EHO, EH0

Senest oppdatert 31.10.2019 09.07

Hvis maskinen viser feilkoden EHO/EH0, er det et problem med strømforsyningen.

  • Kontroller strømforsyningen ved å koble et annet produkt til samme stikkontakt og se om det fungerer. Hvis det andre produktet ikke fungerer, er det sannsynligvis en ledningsfeil. Kontakt en lokal elektriker for råd og veiledning om hvordan å løse ledningsproblemer.


Bruk aldri en skjøteledning til å koble til produkter. Dette kan føre til en kortslutning eller brannfare.

Hvis strømforsyningen til produktet er OK, kan du prøve å nullstille produktet.

  • Trekk støpselet ut av stikkontakten, vent i 30 sekunder og sett det inn igjen.
  • Du kan oppnå det samme resultatet med en sikkerhetsbryter. Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program.
  • Kontakt et godkjent serviceverksted hvis det kommer opp en feilmelding på displayet.
Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.