Vaskemaskin sentrifugerer ikke

Senest oppdatert 29.02.2024 14.30

Problem

 • Vaskemaskin sentrifugerer ikke
 • Vaskemaskin viser feilkode EF5
 • Klesvasken er fremdeles fuktig etter endt program. 

Gjelder

 • Vaskemaskin (integrert og frittstående)
 • Toppmatet
 • Vask/tørk

Vedtak

1. Forsikre deg om at transportboltene fjernes fra baksiden av apparatet.

Se installasjonsinstruksjonene i brukerhåndboken eller separat installasjonsbrosjyre som fulgte med apparatet. Last ned bruksanvisning .

2. Vatre inn maskinen ved å heve eller senke føttene.

 • Bruk et vater for å sjekke om maskinen er i vater.
 • Juster føttene ved hjelp av en skiftenøkkel.

3. Forsikre deg om at maskinen er plassert på et stabilt, hardt gulv.

4. Kontroller tøymengde. 

 • Forsikre deg om at vaskemaskinen ikke er overbelastet
 • For veldig liten belastning, juster manuelt elementene i karet og start spinnfasen igjen
 • Test spinnfunksjonen ved å kjøre et program med tom trommel
 • En veldig liten belastning kan forårsake balanseproblemer i sentrifasen som fører til at maskinen ikke roterer. Dette fordi maskinen vil veie tøyet 5-6 ganger og avslutte programmet hvis den ikke finner balanse i trommelen. Forsøk å korrigere tøyet, eller legg inn mer tøy. 

5. Forsikre deg om at avløpsfilteret ikke er tett.

Rengjør filteret om nødvendig.

For detaljert prosedyre, se bruksanvisningen som fulgte med apparatet.

6. Forsikre deg om at alternativet  ikke er valgt.

 • Når dette alternativet er valgt, utføres ikke den siste spinningen
 • Vannet fra den siste skyllingen tappes ikke ut for å forhindre at stoffene bretter seg
 • Vaskeprogrammet avsluttes med vann i trommelen

7. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis forslagene ovenfor ikke løste problemet, anbefaler vi å be om en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet og ikke koble til det igjen før du er sikker på at det er OK å gjøre det.

Årsaken

 • Mulig ubalanse - den elektroniske balansekontrollen sikrer at klærne blir balansert inne i vaskemaskinen før apparatet begynner å snurre. Dette forhindrer at vaskemaskinen blir utsatt for ujevn belastning, noe som kan skade maskinen.
 • Skylle Stopp-alternativet er valgt - med dette alternativet er den siste spinningen ikke utført
 • Apparatet er ikke vatret - det kan føre til at maskinen ikke snurrer
 • Hardt underlag - hvis sokkelen som maskinen er plassert på er ustabil, f.eks. Et tregulv (ikke et solidt underlag), kan det føre til at maskinen ikke sentrifugerer. Hvis sokkelen ikke er jevn eller fast, kan det oppstå bevegelser i maskinen som forhindrer den i å balansere seg selv.
 • Tett filter - hvis dreneringen ikke fungerer som den skal, kan det føre til at maskinen ikke spinner
Finn brukermanualen din
Finn brukermanualen din

Løs problem, finn instruksjoner og annen dokumentasjon til produktet ditt.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.