Ovn viser feilmelding C1, C2, C3, C4

Senest oppdatert 06.11.2019 13.20

Hvis ovnen din viser feilmelding C1, C2, C3, C4, se forslagene nedenfor for trinnvise instruksjoner.

VIS KODEN

BESKRIVELSE

FEILSØKING

C1 (*)

Teleskopskinner under pyrolytisk behandling.

Fjern teleskopskinnene og alt tilbehør fra ovnsrommet før du aktiverer den pyrolytiske funksjonen.

C2 (*)

Koketermometeret er i kontakten under den pyrolytiske behandlingen.

Fjern koketermometeret før du aktiverer den pyrolytiske funksjonen.

C3 (*)

Åpne døren under den pyrolytiske behandlingen.

Hvis døren er åpen, kan du ikke utføre den pyrolytiske behandlingen.

Lukk stekeovnsdøren før den pyrolytiske funksjonen er aktivert.

C4 (*)

Plus-dampknappen aktiveres mens du slår på den pyrolytiske behandlingen.

Trykk på Plus-dampknappen igjen for å fjerne merket av Plus steam før du slår på den pyrolytiske funksjonen.

Hvis problemet vedvarer, anbefaler vi at du ber om et besøk av en servicetekniker.

Hjalp denne artikkelen deg?