Displayet på platetoppen viser feilmelding E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

Senest oppdatert 23.10.2019 13.35

Problem:

  • Displayet på platetoppen viser en av følgende feilmeldinger: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

Gjelder:

  • integrert induksjonstopp
  • frittstående komfyr med induksjonstopp

Løsning:

1. Fjern eventuelle kalde eller varme kokekar fra induksjonsplaten

2. Koble apparatet fra strømmen i minst 30 sekunder.

Koble den til på nytt og slå den på

3. Sjekk om feilmeldingen forsvinner etter avkjøling (restvarmeindikatoren kan fortsatt lyse)

4. For å unngå det samme problemet i fremtiden, avkjøl kokekaret og kontroller om det er egnet for induksjonskoking i kapitlet Egnede kokekar for induksjon

5. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Årsak:

  • Feilmeldingene E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 indikerer at overopphetingsbeskyttelsen for kokesonen er aktivert


Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.