Platetoppen blinker i displayet eller skifter mellom to tall

Senest oppdatert 30.10.2019 14.11

Problem

 • Kokeplaten blinker eller skifter mellom to tall
 • Kokeplaten skifter innstilling av effekt/trinn

Gjelder

 • Integrert med elektrisk kokeseksjon
 • Integrert med induksjon
 • Frittstående komfyr med elektrisk kokeseksjon
 • Frittstående komfyr med induksjon

Løsning

 1. Hvis kokeplaten blinker i displayet og skifter mellom to tall er det normal effektstyring/power management. Denne funksjonen er innebygget i elektronikken for å beskytte husinstallasjonen mot overbelastning. Kokeplaten overvåker belastningen for hhv høyre og venstre side , og vil sku ned kokeplaten hvis det blir nødvendig. Når kokeplaten skifter mellom to tall, vil det ene tallet være det trinn som man har valgt (det høye), det andre tallet er det trinn som kokeplaten er i stand til å tilberede på.
 2. Hver fase har en maksimal elektrisk belastning på 2400 W.
 3. Funksjonen fordeler effekten mellem de kokesoner som er tilsluttet den samme fase.
 4. Funksjonen aktiveres når den samlede elektriske belastning for de kokesoner som er tilsluttet en enkelt fase overskrider 2400 W.
 5. Funksjonen reduserer effekten til de andre kokesoner som er tilsluttet samme fase.
  Dette er helt normalt og ikke en feil på koketoppen.
Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.