SenseBoil-indikatorene blinker på induksjonstoppen

Senest oppdatert 23.10.2019 13.49

Problem:

  • SenseBoil®-indikatorene blinker
  • SenseBoil®-funksjonen virker ikke
  • Kan ikke aktivere SenseBoil®-funksjonen
  • Hvordan bruke SenseBoil®-funksjonen?

Gjelder:

  • induksjonstopper med SenseBoil®-funksjon

Løsning:

1. Påse at overflaten på platetoppen er tørr

2. Avslutt dine foregående kokeaktiviteter og velg en ledig kokesone fri for restvarme.

Hvis alle kokesonene er i bruk allerede, eller det er noe restvarme igjen i alle, høres et signal i platetoppen, SenseBoil®-indikatorene blinker og funksjonen starter ikke

3. Velg en kokesone innen 5 sekunder etter at du har aktivert SenseBoil®-funksjonen

4. Hvis ovennevnte råd ikke virker, kontroller og endre strømbegrensningsinnstillingene på platetoppen

Se den fulle beskrivelsen i brukerhåndboken som følger med apparatet ditt.

Forsiktig: Påse at valgt strømstyrke stemmer overens med sikringen for angjeldende kurs. Teknisk hjelp anbefales.


Hjalp denne artikkelen deg?

service-electrolux

Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

spares-electrolux

Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.