Ventilatoren vil ikke starte

Senest oppdatert 29.10.2019 13.50

Hvis lysdiodene/lampene ikke fungerer, sjekk strømforsyningen først. Problemet kan skyldes støpselet, kontakten eller strømkretsen.

Hvis ventilatoren er koblet til en stikkontakt, kan du prøve å koble et lite produkt (for eksempel en lampe eller en vannkoker) til kontakten for å sjekke om den fungerer. Hvis produktet ikke fungerer, kan det være et strømrelatert problem knyttet til kontakten. Kontroller effektbryteren eller sikringene. 

Hvis strømforsyningen fungerer, kan du tilbakestille den ved å koble fra elle fjerne støpselet fra kontakten. Vent deretter i 30 sekunder og sett støpselet tilbake på plass / gjenopprett strømmen til ventilatoren.

Kontakt et godkjent serviceverksted hvis dette ikke løser problemet.

Hjalp denne artikkelen deg?