Avriming

Senest oppdatert 29.10.2019 13.50

Avriming av kjøleskap:

 1. Sku av produktet og kople det fra strømkontakten når du er ferdig.
 2. Fjern produkter og skuffer fra innsiden av produktet.
 3. Hvis en kombinert isskraper-/avløpskanal er inkludert i produktet, må du passe på å montere dryppebrettet sammen med den.
 4. Avrim eventuelle isdannelser naturlig ved å la dørene være åpne.
 5. Rengjør og tørk innsiden av produktet med en fuktig klut.
 6. Fjern avløpskanalen og sett inn skuffene på nytt.
 7. Lukk produktet og koble til strømforsyningen på nytt.
 8. Slå på produktet igjen og vent til det når innstilt temperatur. Dette tar som regel 4 til 6 timer.

Det må ikke brukes skarpe gjenstander for å fjerne isoppbygging. Dette kan forårsake intern skade eller en lekkasje i kjølesystemet.

Avriming av fryseren:

Fryseren må avrimes når islaget på begge sider når en tykkelse på 10–15 mm. Det vil være lettere å avrime fryseren når den er tom eller bare inneholder et par varer.

Fjern is på følgende måte:

 1. Slå av produktet.
 2. Fjern eventuelle matvarer i fryseren, pakk dem i flere lag papir og oppbevar dem på et kaldt sted.
 3. La døren stå åpen, fjern pluggen fra avløpet og samle vannet i et brett. Fjern isen med en egnet skraper.
 4. Når du er ferdig med avrimingen tørker du innsiden av fryseren grundig og setter inn dreneringspluggen på nytt.
 5. Slå på produktet.
 6. Still temperaturreguleringsbryteren til laveste temperatur, og la produktet stå i denne innstillingen i to til tre timer.
 7. Legg maten tilbake i fryseren.

Du må aldri bruke skarpe metallredskaper for å skrape av is. De kan skade produktet. Ikke bruk mekaniske verktøy eller andre kunstige hjelpemidler til å fremskynde avrimingen, med mindre de er godkjent av produsenten. Hvis temperaturen på frosne matvarer stiger under avriming, kan holdbarhetstiden forkortes.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.