Produktet produserer støy

Senest oppdatert 29.10.2019 13.49

Gurglende, pipende eller raslende lyder 

Dette er normale lyder som produseres av kompressoren.

Driftsstøy kan være forskjellig fra eldre produkter på grunn av en ny kjølemiddelformel.

Strømmende, rennende, dryppende eller boblende lyder 

Dette er normale lyder som produseres av kondensatoren.

Driftsstøy kan være forskjellig fra eldre produkter på grunn av en ny kjølemiddelformel.

Regelmessig bankelyd 

Regelmessig bankelyd 2-3 ganger per sekund under kjøling.

Dette er normale lyder som produseres av kjølemiddelinjeksjonen.

Driftsstøy kan være forskjellig fra eldre produkter på grunn av en ny kjølemiddelformel.

Summende eller virrende lyd

Dette er en normal driftslyd, som produseres av mekaniske elementer i kompressoren.

Knekkende eller poppende lyd. 

En knekkende eller poppende lyd forekommer 2-10 ganger om dagen.

Dette er normale driftslyder som produseres av den automatiske tinesyklusen, og bør bli mindre hyppige over tid.

Klikkelyd 

Dette er en normal driftslyd, som produseres av at termostaten slås på eller av.

Vibrasjon eller rallende lyder.

Disse lydene kan oppstå hvis rørsystemet på baksiden av produktet berører en vegg eller et skap. Dette har ingen innvirkning produktets ytelse.

Er det noe som kommer i kontakt med produktet?

Prøv å flytte produktet, eller juster kabinettet og eventuelle dekorative paneler. Dette skal stoppe vibrasjonsstøyen. 

Du kan også løse problemet ved forsiktig å flytte et rør på baksiden av bakveggen til produktet, eller feste det på plass.

Er noen av gjenstandene i produktet i kontakt hverandre?

Du kan løse dette problemet ved å plassere innholdene i produktet lenger fra hverandre, noe som også forbedrer luftsirkulasjonen.

Har du noen gang satt noe på toppen av produktet?

Du kan løse problemet ved å fjerne eventuelle gjenstander fra toppen av produktet.

Kontinuerlige klikkelyder når kompressoren slår seg på og av 

En kontinuerlig klikkestøy kan skyldes et programvareproblem eller et defekt startrelé på kompressoren.

Du kan også løse dette problemet ved å nullstille produktet. Produktet kan nullstilles ved å fjerne støpselet fra kontakten i omtrent én time og deretter slå det på igjen.

Hvis problemet oppstår igjen, må det kontrolleres og fikses av en serviceingeniør.

Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.