Kompakt oppvaskmaskin viser feilmelding E3

Senest oppdatert 08.11.2019 14.09

Problem

  • Kompakt oppvaskmaskin viser feilmelding E3

Gjelder

  • Integrert kompakt oppvaskmaskin
  • Frittstående kompakt oppvaskmaskin

Vedtak

E3-feil i frittstående kompakt oppvaskmaskin

1. Kontakt et autorisert servicesenter.

Feilmelding E3 i frittstående kompakt oppvaskmaskin indikerer funksjonsfeil i varmeelementet.

Vi anbefaler å be om besøk av en servicetekniker.

E3-feil i integrert kompakt oppvaskmaskin

2. Kontakt et autorisert servicesenter.

Feilmelding E3 i integrert kompakt oppvaskmaskin indikerer for mye innløpsvann og / eller en lekkasje.

Vi anbefaler å be om besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Slå av oppvaskmaskinens vannforsyning for å unngå flom.

Hjalp denne artikkelen deg?