Vann strømmer tilbake i oppvaskmaskinen

Senest oppdatert 13.03.2024 13.06

Problem

  • Vann strømmer tilbake i oppvaskmaskinen. Problemet kan være forårsaket av avløpsslangen.

Gjelder

  • Integrert oppvaskmaskin
  • Frittstående oppvaskmaskin

Vedtak

1. Forsikre deg om at avløpsslangen er riktig installert.

Sørge for at:

  • Lengden på avløpsslangen ikke overstiger 400 cm.
  • Dreneringsinnløpspunktet må være mellom 40 og 85 cm.
  • Avløpsslangen ikke er skadet, knekt eller vridd.

2. Kontakt et autorisert servicesenter.

Hvis rådene ovenfor ikke løser problemet, anbefaler vi å bestille en service. Service kan bestilles ved å kontakte vårt kundesenter.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet og ikke koble til det igjen før du er sikker på at det er OK å gjøre det.


Bestill service
Bestill service

Ønsker du bestille en service tekniker? Våre Electrolux teknikere inspiserer og løser problemet til et pris, inkludert reservedeler.

Reservedeler og tilbehør
Reservedeler og tilbehør

Finn originale reservedeler for produktet ditt i vår web shop og få de levert på døren.