Reklamasjon og reparasjon

Service

Se først i brukermanualen og avsnittet som omhandler funksjonsfeil og årsaker, for å konstatere om det er en teknisk feil med produktet. Husk alltid å oppgi produktnummer, modellbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service. Dette finner du på dataskiltet på produktet. Ta vare på kvitteringen, den gjelder som dokumentasjon på kjøpsdato.

Ved behov for service på ditt produkt, bestill dette på her.

Du kan også ringe 22 72 24 00.

Reservedeler

Kan bestilles på:

Telefon: 22905010

Internett:  post@e-servicenorge.no

Husk alltid å oppgi produktnummer, modellbetegnelse og serienummer ved bestilling av reservedeler.

Leveringsbetingelser

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service / reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep / reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.

Lær mer om våre rådgiving og reparasjon av elektriske husholdningsapparater pdf

Registrere produktet