Vi introduserer ny energimerking

Fra og med mars 2021 gjelder nye regler for energimerking av oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, vaskemaskiner med tørketrommel og kjøle- og fryseskap, og vinskap inkludert.

Konsumenter i EU vil se den nye energimerkingen på nettet og i butikker fra og med den 1. mars 2021.

Overgangen fra den gamle energimerkingen til den nye

Fra og med november 2020 har alle nye Zanussi-produkter to energietiketter. Derfor får du produkter hjem med to energimerkinger. En som viser tidligere klassifiseringer, A+++ til D, og en som trer i kraft 1. mars 2021 som klassifiserer effektivitet fra A til G. Energiforbruket i det produktet som du allerede har kjøpt, forblir den samme.

Det er bare graderingen, dvs. det er energimerkingen som endres - ikke produktets forbruk.

Den tidligere energimerkingen og den nye

Den nye merkingen er mer omfattende med nye evalueringskriterier, strengere krav på eko-utforming og nye testmetoder.

  • gamle graderingsskala for energi
    Tidligere merkingsskala A+++ til D

    Den tidligere merkingen har for de fleste kategorier nådd et nivå hvor graderingen har blitt utilstrekkelig. Dette kan forårsake forvirring og ikke være utfordrende nok til å nå de beste graderingene ved bruk.

  • Ny merkingsskala, A-G
    Ny merkingsskala, A-G

    Bildet ovenfor er et eksempel på hvordan merkingen endres. Selv om ikke selve energiforbruket endrer seg, endres skalaen, noe som betyr at de nye lavere klassene fortsatt er like effektive i henhold til de siste års standarder. Dette gir en klarere forskjell i graderingen når nye, mer effektive teknologier utvikles.

Nye energimerkinger for kjøleskap og fryseskap

A. Ny QR-kod. Skannes med smarttelefon for mer informasjon.
B. Produktenes energiklasse.
C. Energiforbruk i kilowattimer (kWh) for 100 oppvasker med programmet ”Eco”.
D. Nettovolum fryseskap i liter.
E. Nettovolum kjøleskap i liter.
F. Lydnivå vises som både antall desibel og på skalaen A-D, hvor A betyr lavere lyd enn D.

Ny energimerking for oppvaskmaskiner

A. Ny QR-kod. Skannes med smarttelefon for mer informasjon.
B. Produktenes energiklasse.
C. Energiforbruk i kilowattimer kWh) for 100 oppvasker med programmet ”Eco”.
D. Hvor mye oppvask som får plass i maskinen oppgis som antall kuvert.
E. Tid i timer og minutter for programmet ”Eco”.
F. Vannforbruket i liter per oppvask med programmet ”Eco”.
G. Lydnivå vises både som antall desibel og på skalaen A-D, hvor A betyr lavere lyd enn D.

Ny energimerking for vaskemaskiner

A. Ny QR-kode. Skannes med smarttelefon for mer informasjon.
B. Produktenes energiklasse.
C. Energiforbruk i kilowattimer (kWh) for 100 klesvasker med programmet ”Eco 40-60”.
D. Hvor mye vask som får plass i maskinen oppgis i kilo (kg).
E. Sentrifugeringsklasse på skalaen A-G, hvor A er mer effektiv sentrifugering enn
F. Tid i timer og minutter for programmet "Eco 40-60”.
G. Vannforbruket i liter per klesvask med programmet "Eco 40-60”.
H. Lydnivå vises både som antall desibel og på skalaen A-D, hvor A betyr lavere lyd enn D.