Åpenhetsloven

Zanussi sine grunnverdier har alltid fokusert på å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd av vår virksomhet.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. For ytterligere informasjon vedrørende Åpenhetsloven og dokumentasjon, vennligst kontakt oss på apenhetsloven@electrolux.com.